Biuro w Warszawie

Pin+48 22 101 20 01
info@cswp.pl

Biuro w Katowicach

Pin+48 32 205 02 85
info@cswp.pl

  • Polski
  • English
  • Deutsch

CSWP Newsletter nr 28

03-2020

W związku z obowiązującym stanem zagrożenia koronawirusem wiele firm ponosi dodatkowe wydatki związane z ochroną pracowników i wdrożeniem pracy zdalnej. Czy wydatki te można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów?

Specustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych nie wprowadziła żadnych zmian w ustawach podatkowych. Nie znaczy to jednak, że podatnicy nie mogą się oprzeć na dotychczasowych przepisach.

Kodeks pracy nakazuje pracodawcy chronić życie i zdrowie pracowników (art. 207 §2 K.P.) przez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy przy odpowiednim wykorzystaniu osiągnięć nauki i techniki. Obowiązek ten powinien być realizowany także względem osób wykonujących pracę na innej podstawie niż stosunek pracy, w tym na tzw. samozatrudnionych.

Tym samym wydatki na zakup maseczek, środków do dezynfekcji, papierowych ręczników, dezynfekcję pomieszczeń można zaliczyć w koszty uzyskania przychodu. Uzasadnieniem takiej kwalifikacji są nie tylko obowiązki wynikające z przepisów K.P. ale przede wszystkim treść art. 15 ust. 1 Ustawy CIT. Celowość poniesienia tych wydatków uzasadnia dbałość o ciągłość pracy i uniknięcie dezorganizacji funkcjonowania firmy spowodowanej nieobecnością pracowników.

Z kolei wprowadzona specustawą szeroka możliwość pracy zdalnej to w wielu przypadkach wydatki na dodatkowy sprzęt informatyczny. One także mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów.

Z medialnych doniesień Rzeczpospolitej (https://www.rp.pl/ZUS/303179973-Koronawirus-ZUS-zawiesi-skladki-na-3-miesiace) wynika, iż Prezes ZUS wydała zarządzenie, zgodnie z którym przedsiębiorcy, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji mogą odroczyć zapłatę składek za luty, marzec i kwiecień, których termin zapłaty mija odpowiednio 10 lub 15 marca, kwietnia i maja. Odroczenie zapłaty dotyczy także zawartych już układów ratalnych. Na moment sporządzania niniejszej informacji na stronie ZUS nie ma jednak stosowanych informacji w tym zakresie.

 

 

Ta strona wykorzystuje ciasteczka. więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close