Biuro w Warszawie

Pin+48 22 101 20 01
info@cswp.pl

Biuro w Katowicach

Pin+48 32 205 02 85
info@cswp.pl

  • Polski
  • English
  • Deutsch

Usługi

Działalność gospodarczą z punktu widzenia powstałego efektu można podzielić na produkcyjną i usługową. Działalność produkcyjna zaspokaja materialne potrzeby społeczeństwa, a jej efektem są nowo powstałe dobra. Natomiast działalność usługowa zaspokaja potrzeby niematerialne. Gospodarka polska od początku lat 90 próbuje przezwyciężyć deformacje gospodarcze poprzedniego okresu. Jedną z nich był niski udział usług w tworzeniu PKB i w ogólnym zatrudnieniu w gospodarce. Obecnie w Polsce sektor usług odpowiada za tworzenie ponad połowy PKB. Do najważniejszych gałęzi rynku usług należy handel, naprawy, transport oraz budownictwo. Zmiany, jakie zachodzą w strukturze sektora świadczą o zmierzaniu w kierunku wytyczonym przez kraje OECD. Zbliża to Polskę do zachodniego modelu gospodarki i świadczy o stopniowym bogaceniu się społeczeństwa. Warto też zauważyć, że polską specjalnością stają się centra usług biznesowych. Polski sektor usług dla biznesu, obejmujący takie podsektory jak outsourcing procesów biznesowych (BPO), shared services centers (SSC), outsourcing IT (ITO) oraz usługi badawczo-rozwojowe (R&D), rośnie w szybkim tempie. Zatrudnienie w centrach usług BPO/ITO, SSC oraz R&D (tylko tych z zagranicznym kapitałem) szacowane jest na ok. 100 tys. osób. To ważne miejsca pracy dla młodego, wykształconego pokolenia Polaków.

 

Ta strona wykorzystuje ciasteczka. więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close