Biuro w Warszawie

Pin+48 22 101 20 01
info@cswp.pl

Biuro w Katowicach

Pin+48 32 205 02 85
info@cswp.pl

 • Polski
 • English
 • Deutsch

Polityka prywatności

www.cswp.pl zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej Polityce Prywatności. Polityka Prywatności obowiązuje wszystkie osoby odwiedzające nasz serwis.

Ciasteczka (cookies)

Serwis www.cswp.pl może wykorzystywać ciasteczka, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera odwiedzającego identyfikujące go w sposób potrzebny do uproszczenia i przyspieszenia działania serwisu. Ciasteczka są nieszkodliwe dla komputera, jak również dla użytkownika i jego danych. Każdy użytkownik może je wyłączyć w ustawieniach własnej przeglądarki.

Wyłączenie lub blokada obsługi cookies może spowodować nieprawidłowe działanie naszej witryny. Jeśli Twoja przeglądarka akceptuje obsługę Cookies, oznacza to wyrażenie zgody na stosowanie cookies przez naszą witrynę.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w grupie CSWP

Grupa CSWP kładzie szczególny nacisk na bezpieczeństwo danych osobowych. Mając powyższe na uwadze i  zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informujemy, że

Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest Grupa CSWP w skład której wchodzą:

 • CSWP Audyt Prosta Spółka Akcyjna
 • CSWP Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
 • CSWP Prosta Spółka Akcyjna
 • CSWP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

z siedzibą pod adresem: ul. Kopernika 34, III piętro, 00-336 Warszawa

Inspektor Ochrony Danych

Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo skontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych pod adresem iodo@kompea.pl lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany powyżej.

Cele i podstawy przetwarzania

Określono cele przetwarzania Państwa danych. Jako administrator będziemy przetwarzać Państwa dane:

 • Na podstawie art.6 pkt 1a RODO tj.: Państwa zgody w celu prowadzenia rekrutacji
 • Na podstawie art.6 pkt 1a RODO tj.: Państwa zgody w celach marketingowych w tym wysyłki newslettera
 • Na podstawie art.6 pkt 1b RODO tj.: na Państwa żądanie oraz na podstawie Państwa zgody (art.6 pkt 1a RODO) w celu prowadzenia korespondencji z Państwem
 • Na podstawie art.6 pkt 1b RODO tj.: przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą w celu realizacji umów zawartych z CSWP
 • Na podstawie art.6 pkt 1b RODO tj.: do wypełnienia obowiązku prawnego wynikającego z zatrudnienia, a określonego w kodeksie pracy, a w szczególności w art.22 i art.94
 • Na podstawie art.6 pkt 1b RODO tj.: do wypełnienia obowiązku prawnego wynikającego Ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym

Prawo do sprzeciwu

W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych opisanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać Państwa dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Państwa danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności lub Państwa dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Okres przechowywania danych

Państwa dane dotyczące rekrutacji przechowywać będziemy do momentu zakończenia procesu rekrutacji ale nie dłużej niż 6 miesięcy od momentu pozyskania danych.

Państwa dane niezbędne do prowadzenia korespondencji będziemy przechowywać przez okres 1 roku po zakończeniu korespondencji.

Państwa dane do kontaktu marketingowego będziemy przetwarzać do momentu wycofania przez Państwa zgody lub zaprzestania działalności biznesowej przez grupę CSWP.

Państwa dane dotyczące zatrudnienia przechowywać będziemy przez okres 50 lat zgodnie z obowiązującym prawem.

Państwa dane dotyczące zawartych umów będziemy przechowywać przez okres 5 lat.

Odbiorcy danych

Państwa dane osobowe mogą zostać ujawnione: naszym partnerom, czyli firmom i instytucjom z którymi współpracujemy w celu realizacji interesów firmy.

Do Państwa danych mogą też mieć dostęp nasi podwykonawcy (podmioty przetwarzające), np. firmy prawnicze, informatyczne, firmy transportowe.

Aktualny rejestr instytucji, którym powierzamy Państwa dane może zostać Państwu udostępniony po przesłaniu zapytania do inspektora danych osobowych w ciągu maksymalnie 30 dni.

Prawa osób, których dane dotyczą:

Zgodnie z RODO, przysługuje Państwu:

 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 • prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
 • prawo do przenoszenia danych;
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych

Podanie danych w formularzach na stronie internetowej oraz w newsletterze ma charakter dobrowolny. Podanie pozostałych danych ma charakter dobrowolny ale niepodanie danych może skutkować odnośnie do sytuacji:

 • brakiem możliwości realizacji umowy,
 • brakiem możliwości przeprowadzenia procesu rekrutacji.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

W procesie przetwarzania Państwa danych osobowych nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany, z uwzględnieniem profilowania.