Biuro w Warszawie

Pin+48 22 101 20 01
info@cswp.pl

Biuro w Katowicach

Pin+48 32 205 02 85
info@cswp.pl

  • Polski
  • English
  • Deutsch

CSWP Newsletter nr 27

02-2020

Nowy JPK-VDEK nie jest prostym połączeniem danych z deklaracji VAT-7 i obecnego JPK. Jego wdrożenie i stosowanie przysporzy działom księgowym wiele pracy i wymusi zaangażowanie w ewidencjonowanie inne działy (magazynierów, sprzedawców, zarząd).

Zakres danych dotyczących podatku należnego wymagać będzie zakwalifikowania sprzedawanych towarów do jednej z dziesięciu grup towarowych. O ile znaczna część dotyczy tzw. towarów wrażliwych (alkohole, tytoń, paliwa, oleje napędowe, odpady) to specjalnego kodu trzeba będzie używać także do sprzedaży np. komputerów czy telefonów komórkowych (GTU_06), leków i wyrobów medycznych (GTU_09) lub budynków, budowli i gruntów (grupa GTU_10, co do której nie ma pewności czy dotyczy także części budynków lub gruntów).

Podmioty świadczące usługi transportowe i gospodarki magazynowej – jak wskazuje rozporządzenie o JPK_VDEK odwołując się do PKWIU 2015 symbol 52.1 czyli magazynowania i przechowywania towarów – oznaczają je jako GTU_13.

Zaś podatnicy świadczący usługi o charakterze niematerialnym, ale wyłącznie usługi doradcze, księgowe, prawne, zarządcze, szkoleniowe, marketingowe, firm centralnych, reklamowe, badania rynku i opinii publicznej, w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych swoje usługi stosują oznaczenie GTU_12.

W broszurze informacyjnej MF wskazało, że kodów nie musi być w odniesieniu do transakcji skutkujących pojawieniem się VAT należnego (np. WNT czy import usług). Z drugiej strony skoro zakres usług niematerialnych, oznaczanych kodem GTU_13, zasadniczo odpowiada czynnościom, od których należy pobierać podatek u źródła a JPK_VDEK ma służyć lepszej kontroli, to nie zdziwiłoby wycofanie się fiskusa z tego stanowiska.

Wprowadzenie kodów grup towarowych oznacza obowiązek współpracy handlowców czy magazynierów z działem księgowym. Do tej pory księgowy mógł nie znać specyfiki wszystkich towarów. Wystarczyło oznaczanie wszystkich faktur określeniem MPP. Od lipca faktura sprzedażowa obejmująca towary wskazane w grupach GTU_1-13 (w tym wybrane towary z załącznika 15) będzie musiała być odpowiednio zaksięgowana.

Użycie kodów grup towarowych będzie konieczne do całej faktury, bez względu na jej wartość i bez względu na wartość zawartych w niej towarów z tych grup. Oznaczenie będzie dokonywane przez zaznaczenie cyfry 1 przy danej grupie.

Konieczne będzie także używanie kodów procedur. Jest ich 13. Obejmują m. in. wybrane transakcje WNT, transakcje trójstronne w procedurze uproszczonej czy transakcje między podmiotami powiązanymi lub te, w których obowiązkowa jest MPP. W praktyce więc szeregowy pracownik działu księgowego, wprowadzający fakturę sprzedaży do ewidencji będzie musiał wiedzieć, że dostawę wykonano na rzecz firmy, w której prezesem jest żona lub brat jego prezesa. Albo, że spółka matka jego pracodawcy nabyła właśnie udziały sprzedawcy. Używanie oznaczeń TP nie zależy ani od wartości ani od rodzaju nabywanych towarów lub usług. Może być więc tak, że jedna faktura (dostawa i magazynowanie komputerów na rzecz podmiotu powiązanego powyżej 15 tys. zł) będzie oznaczona czterema symbolami GTU_06/GTU_13/TT/MPP.

Jak by tego było mało MF przewidział także trzy rodzaje oznaczeń dla wybranych dowodów sprzedaży: RO (dokument zbiorczy sprzedaży z kas fiskalnych), WEW (dokument wewnętrzny) czy FP (faktury wystawione do paragonu).

Ewidencjonowanie faktur do paragonów może być niezwykle czasochłonne. W broszurze informacyjnej MF wskazał, że należy je ujmować w okresie kiedy były wystawione i, że nie będą one zwiększać wartości sprzedaży za ten okres (sic!)

Mniej nowych obowiązków przewidziano dla ewidencji podatku naliczonego. Warto wskazać, że zarówno po stronie ewidencji podatku należnego jak i naliczonego oznaczenie MPP dotyczy tylko i wyłącznie transakcji objętych obowiązkowym splitpaymentem. Tym samym zautomatyzowanie procesu może być pozornym ułatwieniem.

A każdy niepoprawiony czy nie wyjaśniony w terminie błąd to 500 zł.

Wdrożenie nowego JPK_VDEK wymaga stworzenia odpowiednich procedur (kolejnych!) i dogłębnej analizy dokonywanych transakcji. Z przyjemnością Państwu w tym pomożemy!

Ta strona wykorzystuje ciasteczka. więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close