Biuro w Warszawie

Pin+48 22 101 20 01
info@cswp.pl

Biuro w Katowicach

Pin+48 32 205 02 85
info@cswp.pl

 • Polski
 • English
 • Deutsch

CSWP Newsletter nr 23

11-2019

Jak to zwykle bywa, jeśli przedstawiciele fiskusa mówią, że podatnik będzie miał obowiązków mniej (wysyłka jednego pliku JPK_VDEK zamiast dwóch – JPK_VAT i deklaracja VAT-7) to w rzeczywistości obowiązków będzie więcej.

W tym przypadku chodzi o rozbudowanie ewidencji VAT. Rozporządzenie Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z 15 października 2019 r. (Dz.U. 2019 r., poz. 1988) wskazuje na dodatkowe, dotychczas nie stosowane oznaczenia w ewidencji.

Dla określonych towarów (np. wyroby alkoholowe czy tytoniowe, budynki i budowle lub wybrane z załącznika 15 do Ustawy VAT urządzenia elektroniczne, pojazdy i części samochodowe) rozporządzenie wprowadza obowiązek oznaczania ich numerami od „01” do „10”. Pewnym utrudnieniem jest więc to, że stosowanie oznaczeń w ewidencji dotyczy nie wszystkich, ale wybranych towarów z załącznika nr 15 do Ustawy VAT.

Zbycie uprawnień do emisji gazów cieplarnianych trzeba będzie oznaczać cyfrą „11” a świadczenie usług o charakterze niematerialnym ale wyłącznie (!) doradczych, księgowych, prawnych, zarządczych, szkoleniowych, marketingowych, firm centralnych (head offices), reklamowych, badania rynku i opinii publicznej, w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych cyfrą „12”.

Dodatkowo ewidencja będzie zawierała oznaczenia np.:

 • „TP” – w zakresie istniejących powiązań między nabywcą a dostawcą lub usługodawcą
 • „TT_WNT” i „TT_D” – dla dostaw w ramach transakcji trójstronnych uproszczonych
 • „MPP” – dla transakcji objętej obowiązkiem stosowania mechanizmu podzielonej płatności.

Ewidencja po stronie sprzedaży powinna także zawierać oznaczenia dowodów sprzedaży:

 • „RO” – dokument zbiorczy wewnętrzny zawierający sprzedaż z kas rejestrujących
 • „WEW” – dokument wewnętrzny
 • „FP” – faktura dotycząca „sprzedaży paragonowej”.

Ewidencja podatku naliczonego to m.in. oznaczenia dotyczące:

 • podatku naliczonego z tytułu importu towarów – „IMP”
 • transakcji objętej obowiązkiem stosowania mechanizmu podzielonej płatności – „MPP”.

Dowody nabycia powinny być oznaczane np. „WEW” – dokument wewnętrzny lub „MK” faktura od podmiotu rozliczającego się metodą kasową.

W objaśnieniach co do sposobu wykazywania danych w ewidencji, stanowiących integralną część rozporządzenia, MFIiR wskazał, że w przypadku dostaw towarów i świadczenia usług oraz posiadania dowodów sprzedaży lub nabycia, których mogą dotyczyć różne oznaczenia – podatnicy wykazują każdy rodzaj oznaczeń dotyczących tych transakcji lub dowodów. Przykładowo przy zbyciu uprawnień do emisji gazów cieplarnianych wymagane jest oznaczenie „11”. Ponieważ do tej transakcji może być stosowana MPP, to konieczne będzie także użycie oznaczenia „MPP”. Podobnie będzie przy dostawie niektórych urządzeń elektronicznych czy części samochodowych.

Po wprowadzeniu obowiązku weryfikowania kontrahentów na białej liście, obowiązku śledzenia faktur zakupowych i sprzedażowych w zakresie stosowania MPP, od nowego roku pojawi się także nowy obowiązek „klasyfikowania/oznaczania” dokumentów w ewidencji VAT. Oznacza to konieczność dostosowania systemów informatycznych a często i poniesienia dodatkowych kosztów i czasu pracowników działów księgowych.