Biuro w Warszawie

Pin+48 22 101 20 01
info@cswp.pl

Biuro w Katowicach

Pin+48 32 205 02 85
info@cswp.pl

  • Polski
  • English
  • Deutsch

CSWP Newsletter nr 24

11-2019

WSA w Gdańsku w wyroku z 19 listopada 2019 r. (sygn. I Sa/GD 1445/19) przyznał rację fiskusowi w sporze o podatkowe ujęcie kosztów powypadkowych napraw firmowych samochodów i otrzymanego odszkodowania.

Podatnik wskazał, że kosztem uzyskania przychodu będzie jedynie 75% wydatków poniesionych na naprawę samochodu. Natomiast 25% poniesionych wydatków nie może być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów (co wprost wynika z art. 16 ust. 1 pkt 51 Ustawy CIT).

W związku z powyższym podatnik stanął na stanowisku, że otrzymane od ubezpieczyciela odszkodowanie może w 25% nie stanowić przychodu podatkowego. Jako argument wskazano treść art. 12 ust. 4 pkt 6a Ustawy CIT. Zgodnie z tym przepisem do przychodów nie zalicza się „zwróconych innych wydatków niezaliczonych do kosztów uzyskania przychodów”. Innymi słowy, odszkodowanie otrzymane z tytułu zwrotu wydatków na naprawę samochodu nie będzie przychodem w tej części, w jakiej wydatki te nie stanowią kosztu uzyskania przychodu.

W wydanej interpretacji (z 4 czerwca 2019 r.. sygn. sygn. 0111-KDIB2-3.4010.120.2019. 1.APA) DKIS uznał, że w takiej sytuacji przychodem podatnika jest cała otrzymana kwota odszkodowania.

WSA w Gdańsku przyznał rację organom podatkowym. Uzasadniając wyrok sąd wskazał, że w tym wypadku nie ma zastosowania art. 12 ust. 4 pkt 6a Ustawy CIT. Uzyskana bowiem przez podatnika kwota od ubezpieczyciela odpowiada co prawda wartości poniesionego wydatku, lecz nie stanowi jego zwrotu. „Wydatek zwrócony”, o którym mowa w art. 12 ust. 4 pkt 6a Ustawy CIT, to wydatek ten sam, a nie taki sam. Fakt, iż zgodnie z umową ubezpieczenia wysokość odszkodowania może stanowić równowartość kwoty poniesionej na naprawę samochodu jest w tym wypadku bez znaczenia.

 

Ta strona wykorzystuje ciasteczka. więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close