Biuro w Warszawie

Pin+48 22 101 20 01
info@cswp.pl

Biuro w Katowicach

Pin+48 32 205 02 85
info@cswp.pl

  • Polski
  • English
  • Deutsch

CSWP Newsletter nr 11

04-2019

Wiele umów zawieranych z zagranicznymi kontrahentami zawiera tzw. klauzule „ubruttawiające”. Polegają one na tym, że w przypadku wypłaty należności do podatnika zagranicznego, polski podmiot wypłacający jest zobowiązany do wypłacenia podatnikowi zagranicznemu kwoty należności w wysokości nieuwzględniającej pobranego podatku. W praktyce oznacza to więc przerzucenie ciężaru ekonomicznego podatku u źródła na polskiego płatnika.

Mając na uwadze zmiany w zakresie poboru podatku u źródła obowiązujące, co do zasady, od 1 stycznia tego roku oraz sformalizowane zasady zwrotu tego podatku, można spodziewać się, że klauzule „ubruttawiające” będą coraz częściej narzucane przez zagranicznych kontrahentów.

Na szczęście organy podatkowe podtrzymują korzystne dla podatników stanowisko w kwestii zaliczania zapłaconego przez polskich płatników podatku u źródła do kosztów uzyskania przychodu. Pod warunkiem rzecz jasna tego, że wydatek na świadczenie sam w sobie spełnia warunek uznania go za koszt uzyskania przychodu.

Przykładowo w interpretacji z 4 kwietnia 2019 r., sygn. 0114-KDIP2-1.4010.71.2019.1.KS, Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej potwierdził, że wnioskodawca ma prawo zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wydatek obejmujący uregulowanie za kontrahenta zagranicznego podatku u źródła w sytuacji, gdy obowiązek pokrycia podatku przez płatnika wynika z postanowień umowy łączącej strony. Prawo to istnieje również w stanie prawnym przewidzianym ustawą nowelizującą od 01.01.2019 r.

Korzystne stanowisko w tym zakresie organy zajmowały już znacznie wcześniej. W interpretacji Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 7 lipca 2011 r. sygn. IBPBI/2/423-400/11/AK, czytamy: „Zatem, jeżeli podatek „u źródła” zapłacony przez Spółkę jako pożyczkobiorcę jest elementem płaconego przez Spółkę wynagrodzenia z tytułu pożyczki wówczas kwota tego podatku stanowi dodatkowy element kosztowy, jako część należnego wynagrodzenia (…).”

Niezależnie do powyższego, z uwagi na zmiany w zakresie podatku u źródła, rekomendujemy przegląd obowiązujących w Państwa firmach umów pod kątem zweryfikowania tego, czy zawarta w nich klauzula „ubruttawiająca” nie powinna znaleźć zastosowania z uwagi na wysokość wypłacanych za granicę kwot.

 

Ta strona wykorzystuje ciasteczka. więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close