Biuro w Warszawie

Pin+48 22 101 20 01
info@cswp.pl

Biuro w Katowicach

Pin+48 32 205 02 85
info@cswp.pl

  • Polski
  • English
  • Deutsch

Krzysztof Orliński

Senior Menedżer

Menedżer w Departamencie Doradztwa Transakcyjnego i Wycen.

  • Z CSWP związany od końca 2021 roku
  • Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, na kierunku finanse i bankowość, specjalizacja zarządzanie finansami.
  • W roku 2014 zdał egzamin przed Komisją Nadzoru Finansowego, uzyskując licencję Doradcy Inwestycyjnego nr 508.
  • Posiada 14-letnie doświadczenie w pracy na rynku finansowym w Polsce, współpracując dotychczas między innymi z: Copernicus Capital TFI S.A. – na stanowisku doradcy inwestycyjnego, IB TFI – na stanowisku Risk Managera, IPOPEMA Financial Advisory – na stanowisku Managera.
  • W trakcie swojej kariery zawodowej, Krzysztof brał udział w pracach dotyczących między innymi: wyceny spółek, modelowania finansowego oraz oceny opłacalności projektów inwestycyjnych. Uczestniczył również w procesach doradczych w zakresie finansowania dłużnego, restrukturyzacji finansowej oraz doboru struktury oraz źródeł finansowania.
  • Prywatnie pasjonat sportu, szczególnie w zakresie boksu, biegów długodystansowych, pływania oraz żeglarstwa.