Büro Warschau

Pin+48 22 101 20 01
info@cswp.pl

Büro Kattowitz

Pin+48 32 205 02 85
info@cswp.pl

  • Polski
  • English
  • Deutsch

Przemysław Piska

Direktor
Wirtschaftsprüfer 13015

  • Dyrektor, w CSWP od 2013 roku.
  • Może się pochwalić 12-letnim doświadczeniem zawodowym, w tym 4-letnim w departamencie audytu KPMG oraz 3-letnim doświadczeniem na stanowisku Kierownika ds. Rachunkowości Zarządczej w Dziale Finansów Korporacyjnych międzynarodowej firmy z branży FMCG British American Tobacco.
  • Posiada uprawnienia Biegłego Rewidenta od 2015 r. Jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej.
  • W KPMG brał udział w badaniach sprawozdań finansowych dużych spółek i grup kapitałowych z wielu branż raportujących m.in. wg polskich, grupowych i międzynarodowych standardów rachunkowości. Zdobył doświadczenie w badaniu podmiotów notowanych na rynkach publicznych oraz we wprowadzaniu podmiotu gospodarczego na Warszawską Giełdę Papierów Wartościowych.
  • W British American Tobacco był odpowiedzialny za raportowanie danych finansowych zgodnie z polskimi i międzynarodowymi standardami rachunkowości, przygotowanie planów i budżetów finansowych oraz kontrolę ich realizacji, a także za planowanie przepływów pieniężnych.
  • Obecnie w CSWP prowadzi badania sprawozdań finansowych spółek i grup kapitałowych z różnych branż, a także podmiotów notowanych na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Uczestniczy również w projektach doradczych, w tym także w projektach typu due diligence i w wycenach przedsiębiorstw.