Biuro w Warszawie

Pin+48 22 101 20 01
info@cswp.pl

Biuro w Katowicach

Pin+48 32 205 02 85
info@cswp.pl

  • Polski
  • English
  • Deutsch

CSWP Newsletter nr 6

03-2019

Mimo, że Minister Finansów wydał rozporządzenie odraczające obowiązek poboru podatku u źródła od wypłacanych za granicę określonych należności powyżej 2 mln zł to nie można zapominać o tym, że na płatniku nadal ciąży szereg obowiązków.

Podmioty wypłacające za granicę dywidendy, odsetki, szeroko pojęte należności licencyjne, know-how czy płacące za prawo do użytkowania urządzenia przemysłowego, w tym środka transportu muszą pamiętać o tym, że stosowanie zwolnienia z podatku u źródła jest uzależnione nie tylko od spełnienia warunków formalnych takich jak miejsce siedziby odbiorcy, ilość i czas posiadania przez niego udziałów. Warunkiem do zastosowania zwolnienia jest także dysponowanie odpowiednim oświadczeniem odbiorcy należności (art. 26 ust. 1f Ustawy CIT).

W przypadku ww. należności, jeżeli wypłacona danemu odbiorcy w roku podatkowym kwota nie przekracza 2 mln zł, osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które dokonują wypłat tych należności, stosują zwolnienia pod warunkiem uzyskania od otrzymującej spółki lub jej zagranicznego zakładu pisemnego oświadczenia, że w stosunku do wypłacanych należności spełnione zostały warunki, o których mowa odpowiednio w art. 21 ust. 3a i 3c lub art. 22 ust. 4 pkt 4 Ustawy CIT.

Oświadczenie otrzymującego powinno więc dotyczyć tego, że:

  1. nie korzysta on ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów, bez względu na źródło ich osiągania
  2. podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągania w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim UE lub w innym państwie należącym do EOG
  3. posiadany jest określony pułap udziałów i
  4. jest rzeczywistym właścicielem wypłacanych należności.

Oświadczenie, co do statusu rzeczywistego właściciela nie jest wymagane przy wypłatach dywidend, aczkolwiek jego pozyskanie jest wskazane z uwagi na nałożone na płatników obowiązki w zakresie zachowania należytej staranności przy stosowaniu obniżonych stawek czy zwolnień z WHT. Należy też wskazać, że posiadanie oświadczenia nie jest jednoznaczne z dochowaniem należytej staranności, o której mowa w art. 26 ust. 1 Ustawy CIT.

 

Ta strona wykorzystuje ciasteczka. więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close