Biuro w Warszawie

Pin+48 22 101 20 01
info@cswp.pl

Biuro w Katowicach

Pin+48 32 205 02 85
info@cswp.pl

  • Polski
  • English
  • Deutsch

CSWP Newsletter nr 5

03-2019

  • W tym tygodniu głośno komentowany jest wyrok NSA, zgodnie z którym w przypadku faktur korygujących (zarówno elektronicznych faktur korygujących, jak i skanów papierowych faktur korygujących), które są wysyłane do kontrahentów drogą elektroniczną, potwierdzeniem otrzymania faktury korygującej przez kontrahenta może być otrzymanie automatycznego komunikatu zwrotnego (tzw. autorespondera) potwierdzającego dotarcie do kontrahenta wiadomości e-mail zawierającej fakturę korygującą (wyrok z 05.02.2019 r., sygn. I FSK 230/17).
  • Stosowanie takiego podejścia znacznie upraszcza i przyspiesza możliwość korygowania podatku należnego in minus.
  • Należy jednak wskazać, że przez stosowaniem się do wyroku warto przeanalizować zawarte umowy pod kątem tego, czy zawierają one postanowienia i informacje w zakresie danych osób kontaktowych, adresów e-mail właściwych do korespondencji, w tym odbioru faktur. W przeciwnym wypadku wysłanie faktur korygujących do osoby, z którą zazwyczaj się kontaktujemy, ale która nie jest wskazana w umowie, może być kwestionowane.
  • Wyrok, mimo że korzystny dla podatników niesie ze sobą też pewne ryzyko. Wynika ono z treści art. 86 ust. 19 Ustawy VAT. Zgodnie z tym przepisem, w przypadku gdy nabywca towaru lub usługi otrzymał fakturę korygującą jest on obowiązany do zmniejszenia kwoty podatku naliczonego w rozliczeniu za okres, w którym tę fakturę korygującą otrzymał.
  • A zatem jeśli w umowie z kontrahentem wskazaliśmy jako właściwy do korespondencji adres e-mail pracownika, który przez dłuższy okres jest nieobecny w pracy i/lub nie przekazuje do działu księgowego informacji o otrzymaniu faktury korygującej, narażamy się na ryzyko zawyżenia podatku naliczonego.
  • Przykładowo pracownik nabywcy od 20 stycznia jest na zwolnieniu lekarskim. Jego skrzynka mailowa nie wysyła informacji o nieobecności. 31 stycznia pracownikowi wysłano e-mail z fakturą korygującą in minus. Kontrahent otrzymał jedynie autorespondera, że e-mail z fakturą korygująca dotarł do odbiorcy. Pracodawca powinien zatem już za styczeń obniżyć podatek naliczony. Tymczasem faktura korygująca trafiła do działu księgowego dopiero pod koniec kwietnia, po powrocie pracownika ze zwolnienia. I dopiero wtedy skorygowano in minus podatek naliczony.
  • Dane zawarte w JPK pozwolą szybko fiskusowi to zawyżenie szybko zidentyfikować. Aby uniknąć tego typu sytuacji rekomendujemy wprowadzenie odpowiednich zapisów w umowach.