Biuro w Warszawie

Pin+48 22 101 20 01
info@cswp.pl

Biuro w Katowicach

Pin+48 32 205 02 85
info@cswp.pl

  • Polski
  • English
  • Deutsch

CSWP Newsletter nr 49

03-2021

Od 1 stycznia 2017 r. wprowadzono do Ustawy VAT zmiany uzależniające możliwość rozliczenia podatku należnego i naliczonego z tytułu WNT w tym samym okresie rozliczeniowym od tego, by podatek należny był wykazywany nie później niż w terminie 3 miesięcy od upływu miesiąca, w którym w odniesieniu do nabytych towarów powstał obowiązek podatkowy. Podobne zasady wprowadzono też w odniesieniu do importu usług.

Przepisy te powodują, że wykazanie WNT czy importu usług (które z zasady na gruncie VAT powinny być czynnościami neutralnymi) po upływie 3 miesięcy od końca miesiąca, w którym powstał obowiązek podatkowy oznacza konieczność zapłaty podatku z odsetkami. Podatek należny należy bowiem wykazać w okresie minionym (wstecz) a podatek naliczony w bieżącej deklaracji.

Pomimo podnoszonych argumentów o niezgodności tych rozwiązań z Dyrektywą VAT Ministerstwo Finansów nie zdecydowało się na wprowadzenie zmian.

Z pomocą podatnikom przyszedł TSUE, który na pytanie prejudycjalne WSA w Gliwicach wskazał tak:

Artykuły 167 i 178 dyrektywy Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej, zmienionej dyrektywą Rady 2010/45/UE z dnia 13 lipca 2010 r., należy interpretować w ten sposób, że stoją one na przeszkodzie stosowaniu przepisów krajowych, zgodnie z którymi wykonanie prawa do odliczenia podatku od wartości dodanej (VAT) związanego z nabyciem wewnątrzwspólnotowym w tym samym okresie rozliczeniowym, w którym VAT jest należny, jest uzależnione od wykazania należnego VAT w deklaracji podatkowej, złożonej w terminie trzech miesięcy od upływu miesiąca, w którym w odniesieniu do nabytych towarów powstał obowiązek podatkowy.

Wyrok dotyczy WNT, ale jego tezy mogą mieć odniesienie także do importu usług.

Z wyroku płynie jeden praktyczny wniosek – podatek należny i naliczony z tytułu WNT oraz importu usług powinny być rozliczane w tym samym okresie. Podatnicy zaś  – jeśli Dyrektywa VAT zawiera rozwiązania korzystniejsze od przepisów krajowych – mają prawo stosować ją bezpośrednio.

Wyrok TSUE z dnia 18 marca 2021 r. w sprawie C-895/19

 

 

 

 

Ta strona wykorzystuje ciasteczka. więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close