Biuro w Warszawie

Pin+48 22 101 20 01
info@cswp.pl

Biuro w Katowicach

Pin+48 32 205 02 85
info@cswp.pl

  • Polski
  • English
  • Deutsch

CSWP Newsletter nr 46

11-2020

Zgodnie z wyjaśnieniami MF subwencja otrzymana w ramach Tarczy Finansowej z PFR  na potrzeby podatku dochodowego powinna być traktowana jako pożyczka.

Takie stanowiska pojawiły się też w interpretacjach indywidualnych (np. z 21-08-2020 r., sygn. 0114-KDWP.4011.48.2020.1.LZ; 29-09-2020 r., sygn. 0113-KDIPT2-3.4011.632.2020.3.KS). Oznacza to, że na moment otrzymania kwota subwencji nie powinna być traktowana jako podlegający opodatkowaniu podatkiem CIT/PIT przychód.

Na marginesie można wskazać, że także na gruncie podatku VAT kwota ta jest neutralna i nie podlega opodatkowaniu VAT jako niemająca wpływu na cenę świadczonych usług czy sprzedawanych towarów (por. interpretacja z 27-08-2020 r., sygn. 0113-KDIPT1-1.4012.396.2020.4.AK lub z 27-08-2020 r., sygn. 0113-KDIPT1-1.4012.399.2020.2.RG).

Zawarte przez przedsiębiorców z PFR umowy subwencji finansowej przewidują możliwość umorzenia części subwencji. Czy w takiej sytuacji po stronie przedsiębiorców powstanie przychód?

Mając na uwadze obecnie obowiązującą treść przepisów dotyczących podatku PIT i CIT odpowiedź jest twierdząca. Umorzone zobowiązanie to, co do zasady, przychód.

Takie też stanowisko w sprawie umorzonej części subwencji zawarto w interpretacji DKIS z 30.10.2020 r., sygn. 0115-KDIT3.4011.434.2020.3.AWO. Czytamy w niej, że „o ile sam fakt otrzymania subwencji finansowej jest dla Wnioskodawcy obojętny podatkowo, to jej umorzenie stanowić (już) będzie dla Wnioskodawcy konkretne przysporzenie majątkowe skutkujące koniecznością rozpoznania przychodu.”

W praktyce oznacza to, że środki z umorzonej części subwencji ulegną pomniejszeniu o podatek dochodowy. Innymi słowy, dzieląc subwencję na konkretne wydatki należy pamiętać, aby zostawić część na podatek.

Na stronie MF (pod datą 22 maja 2020 r.) widnieje zaś informacja „Możliwość dokonania w 2021 r. częściowego zwolnienia z podatku dokonanych umorzeń analizowana będzie przez Ministerstwo Finansów we współpracy z PFR.”  Należy mieć nadzieję, że wyniki tych analiz będą dla podatników pozytywne i wydane zostanie odpowiednie rozporządzenie.

 

Ta strona wykorzystuje ciasteczka. więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close