Biuro w Warszawie

Pin+48 22 101 20 01
info@cswp.pl

Biuro w Katowicach

Pin+48 32 205 02 85
info@cswp.pl

  • Polski
  • English
  • Deutsch

CSWP Newsletter nr 44

10-2020

Wielu przedsiębiorców chcąc zwiększyć sprzedaż organizuje akcje marketingowe, w których nagradza pracowników swoich kontrahentów. Fiskus w takim przypadku uznaje, że otrzymane gratyfikacje stanowią tzw. nieodpłatne świadczenia podlegające opodatkowaniu PIT.

WSA w Warszawie (wyrok z 22 września 2020 r., sygn. III SA/Wa 2882/19) zaprezentował ciekawe podejście do nagród wydanych pracownikom kontrahenta w konkursie przyczyniającym się do wzrostu wyników sprzedażowych fundatora nagród. Nagrodą był udział w zagranicznych targach branżowych połączony z ekskluzywnymi atrakcjami dodatkowymi.

We wniosku o interpretację spółka twierdziła, iż u obradowanych osób nie dojdzie do powstania przychodu z trzech powodów. Po pierwsze jej działania mają charakter wydatków reprezentacyjnych. Wydatki na te działania nie mogą stanowić kosztu uzyskania przychodu dla finansującego. Tym samym nie będą też przychodem dla otrzymującego.

Gdyby zaś fiskus nie uznał tego argumentu to spółka wskazała, że świadczenia mogą korzystać ze zwolnienia z PIT w granicach przewidzianych dla przychodów z diet i innych należności z podróży osób niebędących pracownikiem. Trzecim argumentem było twierdzenie, że świadczenia nie były skierowane do osoby fizycznej ale prawnej i związku z tym finansujący nie ma obowiązku wystawiania PIT-8C (obecnie PIT-11).

Pierwszy raz WSA w Warszawie ocenił sprawę w wyroku z 20 lutego 2020 r. (sygn. III SA/Wa 728/18). Wskazał w nim, że zastosowanie zwolnienia dla przychodów z podróży osób niebędących pracownikiem jest możliwe. Zwrócił uwagę, że z opisu stanu faktycznego wynika, iż adresatem świadczeń są pracownicy kontrahenta a nie ich pracodawca. Nakazał też organowi rzetelną ocenę pod kątem wykluczenia możliwości uznania wydatków za wydatki reprezentacyjne.

W kolejnej interpretacji organ podatkowy zaakceptował jedynie możliwość objęcia świadczeń zwolnieniami dla diet i należności – do wysokości określonych w rozporządzeniu o podróżach służbowych. Utrzymał też stanowisko co do istnienia nieodpłatnych świadczeń. Jednocześnie organ wskazał, że nie ma tu do czynienia z reprezentacją – pracownicy kontrahenta nie mają obowiązku dbać o dobry wizerunek spółki.

W wyroku z 22 września 2020 r. Sąd uznał jednak, że wydatki które poniosła spółka mają charakter reprezentacyjny. Nie mogą być jej kosztem uzyskania przychodu ani też przychodem po stronie uczestników wycieczki. Oznacza to, że finansująca wyjazd spółka nie musi sporządzać PIT-11.

Wyrok jest nieprawomocny.

 

Ta strona wykorzystuje ciasteczka. więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close