Biuro w Warszawie

Pin+48 22 101 20 01
info@cswp.pl

Biuro w Katowicach

Pin+48 32 205 02 85
info@cswp.pl

  • Polski
  • English
  • Deutsch

CSWP Newsletter nr 39

06-2020

Na mocy tarczy antykryzysowej wprowadzono płatnikom podatku PIT możliwość wstrzymania się z przekazaniem do urzędu pobranych zaliczek na podatek ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, zasiłków.

Dodany art. 52o Ustawy PIT wskazywał, że w przypadku zaliczek od tych przychodów na podatek pobranych w marcu i kwietniu 2020 r. obowiązek ich przekazania podlega wykonaniu w terminie do dnia 1 czerwca 2020 r.

Zasada ta dotyczyła odpowiednio też zaliczek na podatek pobranych z tytułu umowy zlecenia, umowy o dzieło oraz z tytułu praw autorskich i praw pokrewnych.

W dniu 1 czerwca, kiedy mijał termin przekazania ww. zaliczek Minister Finansów, na mocy wydanego rozporządzenia, przedłużył płatnikom czas na przekazanie zaliczek na PIT ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, zasiłków do:

  • 20 sierpnia 2020 r. – w przypadku zaliczek na podatek i zryczałtowanego podatku dochodowego pobranych od podatników przez płatników w marcu 2020 r.
  • 20 października 2020 r. – w przypadku zaliczek na podatek i zryczałtowanego podatku dochodowego pobranych od podatników przez płatników w kwietniu 2020 r.

Dodatkowo do dnia 20 grudnia 2020 r. przedłużono termin przekazania zaliczek na podatek dochodowy pobranych od podatników w maju 2020 r.

  • z przychodów ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej lub spółdzielczego stosunku pracy, zasiłki
  • od dokonanych świadczeń z tytułu umowy zlecenia, umowy o dzieło oraz z tytułu praw autorskich i praw pokrewnych, pobranych od podatników w maju 2020

UWAGA! Odroczenie nadal dotyczy wyłącznie tych płatników, którzy ponieśli negatywne konsekwencje z powodu COVID-19. Warto wskazać, że nie ma wskazówek jak należy to pojęcie rozumieć i kiedy w istocie negatywne konsekwencje mają miejsce.

Odroczenie nie dotyczy zaliczek na PIT pobranych z wynagrodzeń menedżerów, członków zarządów i rad nadzorczych, ani innych niż zlecenia i dzieło kategorii przychodów z działalności wykonywanej osobiście.

Z odroczenia nie mogą też skorzystać osoby otrzymujące przychody od zagranicznych pracodawców, które same za siebie obliczają oraz wpłacają do urzędu zaliczki na PIT.

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 1 czerwca 2020 r. w sprawie przedłużenia terminów przekazania przez niektórych płatników zaliczek na podatek dochodowy i zryczałtowanego podatku dochodowego, Dz.U. 2020, poz. 972

 

Ta strona wykorzystuje ciasteczka. więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close