Biuro w Warszawie

Pin+48 22 101 20 01
info@cswp.pl

Biuro w Katowicach

Pin+48 32 205 02 85
info@cswp.pl

  • Polski
  • English
  • Deutsch

CSWP Newsletter nr 37

05-2020

Tarcza 2.0 wprowadziła możliwość ubiegania się o zwolnienie z obowiązku opłacania nieopłaconych należności z tytułu składek ZUS i składki zdrowotnej za okres marzec – maj dla tych płatników, którzy zgłosili do ubezpieczeń społecznych od 10 do 49 ubezpieczonych (w określonych w Tarczy ramach czasowych).

Możliwość tę wprowadzono już po upływie terminu do zapłaty składek za marzec. Wielu płatników, którym zwolnienie przysługuje zdążyło je uregulować.

Ustawodawca na szczęście dostrzegł problem i przewidział dla tych płatników stosowne rozwiązanie. W Tarczy 2.0. zawarto przepis art. 113 na mocy którego zwalnia się z obowiązku opłacenia należności z tytułu składek wykazanych w deklaracji za marzec 2020 także wówczas, gdy należności te zostały opłacone.

W art. 113 Tarczy 2.0 wskazano także, że opłacone należności z tytułu składek podlegają zwrotowi na zasadach określonych w art. 24 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Art. 24 ust. 6a ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych wskazuje natomiast, że nienależnie opłacone składki podlegają zaliczeniu przez ZUS z urzędu na poczet zaległych lub bieżących składek, a w razie ich braku – na poczet przyszłych składek, chyba że płatnik złoży wniosek o zwrot składek.

Z literalnego brzmienia Tarczy 2.0 można wywnioskować, że aby odzyskać składki za marzec (w wysokości 50%) konieczne jest złożenie wniosku do ZUS o ich zwrot. Takie też jest podejście ZUS. Jak wskazuje on na swej stronie „przedsiębiorca, który złożył wniosek o zwolnienie ze składek za trzy miesiące (marzec, kwiecień, maj), a opłacił składkę za marzec, może wnioskować do ZUS o wypłatę nadpłaconych środków najpóźniej przed upływem terminu opłacenia składek za kwiecień. Wniosek ten można złożyć elektronicznie przez PUE ZUS (wniosek EZS-P) lub przekazać w postaci papierowej  pocztą lub osobiście w placówce  ZUS.”

Ze stanowiska ZUS wynika, że jeśli płatnik nie wyśle wniosku o zwrot nadpłaconych składek lub zrobi to po terminie, to nie będzie mógł już odzyskać środków z deklaracji za marzec. Wtedy bowiem pozostałe na koncie nadpłaty zostaną zaliczone na poczet deklaracji za kwiecień. Istotą zwolnienia jest zaś „zwolnienie z obowiązku opłacania nieopłaconych należności”.

W związku z powyższym, płatnicy którzy chcą skorzystać ze zwolnienia z obowiązku opłacania składek ZUS a uiściły już składki za marzec powinni poza wnioskiem o zwolnienie (RDZ) pamiętać, aby przed:

  • 11 maja (10 maja przypada w niedzielę) w przypadku osób opłacających składki wyłącznie za siebie;
  • 15 maja w przypadku firm opłacających składki za inne osoby

złożyć wniosek o zwrot składek za marzec, w odpowiedniej wysokości.

 

Ta strona wykorzystuje ciasteczka. więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close