Biuro w Warszawie

Pin+48 22 101 20 01
info@cswp.pl

Biuro w Katowicach

Pin+48 32 205 02 85
info@cswp.pl

  • Polski
  • English
  • Deutsch

CSWP Newsletter nr 34

03-2020

Czy przychody z licencji lub znaku towarowego zawsze będą zyskiem kapitałowym? Nie. Dlaczego?

Zgodnie z art. 7b ust. 1 pkt 6 Ustawy CIT przychodami z zysków kapitałowych są przychody z praw majątkowych, o których mowa w art. 16b ust. 1 pkt 4-7 (z wyłączeniem przychodów z licencji bezpośrednio związanych z uzyskaniem przychodów niezaliczanych do zysków kapitałowych oraz praw wytworzonych przez podatnika) oraz przychody z najmu, dzierżawy lub innej umowy o podobnych charakterze dotyczącej tych praw a także z ich zbycia.

Przywołany art. 16b ust. 1 pkt 4-7 Ustawy CIT mówi o:

  • autorskich lub pokrewnych prawach majątkowych
  • licencjach
  • prawach własności przemysłowej
  • know-how.

Jednocześnie przepis ten zawiera warunki, których spełnienie powoduje, że prawa te stanowią u podatnika wartość niematerialną i prawną.

Treść art. 7b ust. 1 pkt 6 lit. a Ustawy CIT może budzić pewne wątpliwości czy zyskiem kapitałowym jest przychód z prawa majątkowego wymienionego w przepisie, do którego się odwołano (art. 16b ust. 1 pkt 4-7) czy prawo to musi spełniać warunki, o jakich mowa w art. 16b ust. 1 pkt 4-7. Innymi słowy – czy zyskiem kapitałowym jest przychód np. z licencji do programu komputerowego czy znaku towarowego nawet jeśli sam program czy znak towarowy nie stanowi u podatnika wartości niematerialnej i prawnej czy jednak aby mówić o zysku kapitałowym to program lub znak muszą być u podatnika rozpoznane jako WNiP.

Ostatecznie przyjętą tę drugą opcję. A zatem zyskiem kapitałowym będą tylko przychody z tych praw, które na potrzeby podatkowe stanowią u podatnika wartość niematerialną i prawną. Jednym z warunków wnip, o których mowa w art. 16b ust. 1 pkt 4-7 Ustawy CIT jest jej nabycie a nie wytworzenie. Tym samym nie będą stanowiły zysków kapitałowych przychody z praw, które podatnik wytworzył we własnym zakresie.

„(…) przychody z udostępnienia Znaku towarowego nie powinny być zaliczane do przychodów z zysków kapitałowych, bowiem do tej kategorii przychodów nie zalicza się przychodów z praw majątkowych wytworzonych we własnym zakresie, nie stanowiących wartości niematerialnych i prawnych w rozumieniu art. 16b ust. 1 pkt 4-7 ustawy o CIT. Przychody te powinny być zatem zaliczane do przychodów z tzw. z innych źródeł.” – interpretacja DKIS z 01.03.2019 r., sygn. 0114-KDIP2-3.4010.9.2019.1.SP

 

Ta strona wykorzystuje ciasteczka. więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close