Biuro w Warszawie

Pin+48 22 101 20 01
info@cswp.pl

Biuro w Katowicach

Pin+48 32 205 02 85
info@cswp.pl

  • Polski
  • English
  • Deutsch

CSWP Newsletter nr 32

03-2020

Wiele firm ponosi wydatki określane jako „społeczna odpowiedzialność biznesu” (CSR). Pod pojęciem CSR kryje się szereg różnych inicjatyw czy procedur uwzględniających interesy społeczne i ochronę środowiska, a także relacje z różnymi grupami interesariuszy w środowisku działania danej firmy.

Warto podkreślić, że 6 grudnia 2014 r. weszła w życie dyrektywa Unii Europejskiej w sprawie ujawniania informacji niefinansowych i informacji dotyczących różnorodności przez niektóre duże spółki oraz grupy, w której nakłada się obowiązek raportowania danych pozafinansowych. Tym samym, działalność w obszarze CSR stanie się już nie tylko wizytówka nowoczesnego i świadomego biznesu, ale i realizacją obowiązku prawnego.

Organy podatkowe zasadniczo przyznają podatnikom prawa do zaliczania wydatków na CSR do kosztów uzyskania przychodów.  Przykładowo w interpretacji z 04.04.2016 r. sygn. IBPB-1-3/4510-259/16/TS, DIS w Katowicach zgodził się ze spółką giełdową, ze może ona jako koszt uzyskania przychodu rozpoznać wydatki m.in. na:

* cykliczne zajęcia sportowe dla seniorów z terenu zagłębia miedziowego

* cykliczne lekcje nauki pływania dla dzieci z regionu miedziowego

* profilaktyczne zajęcia na basenach dla uczniów szkół z terenu gmin „hutniczych”

* zajęcia sportowe w zakresie piłki nożnej organizowane na rzecz dzieci i młodzieży z regionu miedziowego

* dodatkowe doraźne działania/eventy profilaktyki zdrowotnej typu: warsztaty onkologiczne w szkołach średnich regionu miedziowego, konsultacje rehabilitacyjne dla pracowników, spotkania ze znanymi sportowcami z regionu miedziowego w ramach eventów sportowo-rekreacyjnych

* zbudowanie marki Spółki jako mecenasa kultury regionalnej, polskiej i międzynarodowej

* ochronę dóbr dziedzictwa narodowego.

Podobnie jako koszty podatkowe mogą być rozpoznane wydatki na „akcję prospołeczną w sferze CSR polegającą m.in. na pobudzaniu aktywności sportowej mieszkańców poprzez zapewnienie możliwości bezpłatnego korzystania z lodowiska w wybrane dni ferii zimowych (interpretacja DKIS z 29.03.2018 r., sygn. 0111-KDIB2-1.4010.47.2018.1.BJ) czy kampanię na rzecz budowania społecznej świadomości i wiedzy w zakresie ochrony przeciwpożarowej (interpretacja DIS w Katowicach z 07.03.2016 r., sygn. IBPB-1-3/4510-92/16/MO).

W kwalifikacji wydatków na CSR  istotny jest cel ich ponoszenia. Jeśli „celem realizowanego działania (tj. pobudzanie aktywności kulturalno-rekreacyjno-sportowej) jest zaangażowanie Spółki jako podmiotu społecznie odpowiedzialnego za sprawy społeczności lokalnej oraz sąsiadującego otoczenia zewnętrznego” to „działania Spółki niewątpliwie wpisują się w definicję społecznej odpowiedzialności biznesu. Zatem, wydatki takie mogą stanowić koszty uzyskania przychodów.” (interpretacja DKIS z 29.03.2018 r., sygn. 0111-KDIB2-1.4010.47.2018.1.BJ) Analogiczne stanowisko wynika np. chociażby z interpretacji Dyrektora KIS z dnia 30 listopada 2017 r. sygn. 0114-KDIP2-2.4010.233.2017.2.

W interpretacji indywidualnej sygn. 0111-KDIB1-4010.456.2018.1.BK z 31.12.2018 r. potwierdzono prawo do zaliczenia w koszty podatkowe mieszczących się obszarze CSR wydatków, mających dodatni wpływ na infrastrukturę leśną, ekologię i ochronę środowiska.

Natomiast w interpretacji sygn. IPPB5/423-845/14-2/JC z 30.10.2014 r. uznano za koszt podatkowy projekt CSR mający zróżnicowaną formę i obejmujący działania edukacyjne i naukowe propagujące nowe technologie, edukację cyfrową dzieci i młodzieży, wzrost innowacyjności, akcje propagujące zdrowie, zdrowy tryb życia i wspierające placówki ochrony zdrowia i pacjentów.

Zdarza się, że organy podatkowe uznają niektóre wydatki na CSR za wydatki na reprezentację. Z pomocą podatnikom przychodzą jednak sądy administracyjne. Przykładowo WSA w Szczecinie (wyrok z 20.03.2019 r., sygn. I SA/Sz 1041/18) przyznał rację podatnikowi w sporze dotyczącym odliczenia wydatków na projekty CSR, takie jak dialog społeczny, wspieranie rozwoju miasta i jego społeczności lokalnych, promowanie zachowań proekologicznych.

Rekomendujemy uważną analizę ponoszonych wydatków przed ich ujęciem w CIT-8 i oferujemy swoją pomoc w tym zakresie.

 

Ta strona wykorzystuje ciasteczka. więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close