Biuro w Warszawie

Pin+48 22 101 20 01
info@cswp.pl

Biuro w Katowicach

Pin+48 32 205 02 85
info@cswp.pl

 • Polski
 • English
 • Deutsch

CSWP Newsletter nr 26

02-2020

Z praktycznego punktu widzenia najbardziej dotkliwe dla podatników sankcje z przepisów o tzw. białej liście to brak możliwości potraktowania jako koszt uzyskania przychodu płatności dokonanej na niezamieszczony na tej liście rachunek. W takiej sytuacji możliwość rozpoznania kosztu „ratuje” jedynie złożenie zawiadomienia na formularzu ZAW-NR (ale zapłata split paymentem już nie).

Co do zasad składania zawiadomień na dzień dzisiejszy wiadomo, że:

 • w przypadku wysłania zawiadomienia o dokonaniu zapłaty na rachunek spoza białej listy nie ma obowiązku „dokonywać ponownie takiego zawiadomienia w sytuacji, gdyby kolejna wpłata została dokonana na ten sam rachunek spoza białej listy, o którym podatnik już raz poinformował organy składając stosowne zawiadomienie” (objaśnienia MF z 20 grudnia 2019 r.)
 • złożenie ZAW-NR przez pełnomocnika wymaga udzielenia mu pełnomocnictwa ogólnego (PPO-1) lub szczególnego (PPS-1), przy czym PPS-1 wymaga każdorazowo poniesienia opłaty skarbowej
 • pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji (UPL-1) nie uprawnia do składania ZAW-NR
 • dokonując WNT i importu usług od podmiotów zagranicznych można zaliczyć wydatki do kosztów uzyskania przychodów na zasadach ogólnych, nawet jeśli dostawca będzie zarejestrowany na potrzeby podatku VAT jako podatnik VAT czynny; złożenie zawiadomienia nie jest przy tych transakcjach konieczne (interpretacja DKIS z 31 grudnia 2019 r., sygn. 0111-KDIB1-2.4010.430.2019.1.BG)
 • przesłanie zawiadomienia do urzędu skarbowego niewłaściwego dla wystawcy faktury nie powoduje utraty prawa do rozpoznania kosztów uzyskania przychodów (interpretacja DKIS z 12 listopada 2019 r., sygn. 0111-KDIB2-1.4010.357.2019.1.EN),
 • jeżeli dzień zlecenia przelewu będzie zgodny z datą sprawdzenia rachunku zamieszczonego na białej liście wówczas podatnik będzie miał pewność, że dokonał przelewu na właściwy i aktualny rachunek (objaśnienia MF z 20 grudnia 2019 r.)
 • dla weryfikacji, czy rachunek kontrahenta znajduje się w Wykazie, decydujący będzie dzień zlecenia przelewu bankowi/SKOK, a nie dzień obciążenia rachunku nabywcy bądź uznania rachunku sprzedawcy (objaśnienia MF z 20 grudnia 2019 r.)

Mimo, iż przepisy o białej liście niedawno co weszły w życie, już opublikowano projekt ich zmian (https://legislacja.gov.pl/projekt/12328509/katalog/12652611#12652611).

Zgodnie z projektem ustawy zmieniającej:

 • płatność z zastosowaniem metody podzielonej płatności pozwoli zaliczyć wydatek do kosztów podatkowych
 • termin na zawiadomienie zostanie wydłużony do siedmiu dni
 • zawiadomienie ZAW_NR w formie elektronicznej bądź papierowej trzeba będzie złożyć do własnego urzędu skarbowego, a nie do urzędu właściwego dla wystawcy faktury
 • jeżeli na konto niezarejestrowane na białej liście podatnik dokona więcej przelewów, to wystarczy, że złoży tylko jedno zawiadomienie (wskazanie tego w przepisach wprost a nie w objaśnieniach).

Proponowane zmiany należy ocenić pozytywnie. Zastanawia jedynie to, czemu procedując nad zmianami w ubiegłym roku nie uwzględniono zgłaszanych wówczas postulatów, które teraz wprowadza się za pomocą kolejnych zmian do ustaw, proponując ich wsteczne obowiązywanie.

 

Ta strona wykorzystuje ciasteczka. więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close