Biuro w Warszawie

Pin+48 22 101 20 01
info@cswp.pl

Biuro w Katowicach

Pin+48 32 205 02 85
info@cswp.pl

  • Polski
  • English
  • Deutsch

CSWP Newsletter nr 25

02-2020

Wiele firm wykorzystuje proste konkursy do tego by promować swoje towary. Przedmiotem rywalizacji jest często wymyślenie najlepszego hasła reklamowego czy przesłanie zdjęcia przedstawiającego użycie towaru w ciekawym miejscu na świecie. Nagrody zwykle nie przedstawiają dużej wartości.

Firma organizująca konkursy, w których wartość nagrody nie przekraczała 200 zł wystąpiła z wnioskiem o interpretację, w którym zapytała się czy w przypadku, gdy nagroda nie przekracza 200 zł może stosować zwolnienie z podatku PIT na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 68a Ustawy PIT?

Przepis ten zwalnia z podatku PIT wartość nieodpłatnych świadczeń otrzymanych od świadczeniodawcy w związku z jego promocją lub reklamą, jeżeli jednorazowa wartość tych świadczeń nie przekracza kwoty 200 zł. Zwolnienie nie ma zastosowania, jeżeli świadczenie jest dokonywane na rzecz pracownika świadczeniodawcy lub osoby pozostającej ze świadczeniodawcą w stosunku cywilnoprawnym. Natomiast wygrane w konkursach są zasadniczo opodatkowane stawką 10% PIT.

Spółka wskazała, że zasady organizowanych przez nią konkursów sformułowane są w regulaminach określających organizatora konkursu, czas jego trwania, zasady i przedmiot rywalizacji, kryteria wyłaniania zwycięzców oraz przewidziane nagrody wraz ze sposobem ich wydawania. Uczestnicy konkursów rywalizują ze sobą w celu osiągnięcia najlepszych rezultatów. Uczestnikami zaś mogą być konsumenci, podwykonawcy spółki, kontrahenci i pracownicy kontrahentów.

Jednocześnie Spółka podkreśliła, iż konkursy nie należą do grupy konkursów z dziedziny nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa i sportu. Nie są to więc konkursy dające prawo do zwolnienia z PIT dla nagród do wartości 2.000 zł.

Organ podatkowy wydając interpretację stwierdził, że świadczenie w postaci nagrody za zwycięstwo w konkursie nie jest nieodpłatne, a więc nie spełnia przesłanki zwolnienia z podatku. Zdaniem organu, świadczenia zarówno ze strony firmy, jak i ze strony uczestnika, którym jest branie udziału w rywalizacji, są odpłatne. Organ podkreślił, że skorzystanie z przedmiotowego zwolnienia jest uwarunkowane tym, że wręczenie drobnych gadżetów reklamowych i promocyjnych nie może wiązać się z żadną inną czynnością wzajemną, jak też nie może być nagrodą za określone zachowanie/wykonanie danej czynności.

Sądy obu instancji nie zgodziły się z poglądem organu i ustaliły, że istotną cechę odpłatności świadczeń stanowi ich ekwiwalentność i wzajemność, która polega na spełnieniu w sposób wzajemny dwóch równowartościowych świadczeń. Tym samym nie można uznać faktu wzięcia udziału w konkursie za świadczenie odpłatne, skoro uczestnik nie ponosi żadnych kosztów i nie powstaje ekwiwalentna korzyść po stronie organizatora konkursu. Gdyby taka interpretacja była uznana za słuszną, to takie zwolnienie w ogóle nie miało by zastosowania, gdyż w istocie rzeczy nie dochodzi do uczestnictwa w konkursie czy akcji promocyjnej bez wzięcia w nich udziału.

NSA potwierdził zatem, że nagrody o wartości nieprzekraczającej jednorazowo kwoty 200 zł korzystają ze zwolnienia z opodatkowania przewidzianego w art. 21 ust. 1 pkt 68a Ustawy PIT, pod warunkiem że wydano je osobom fizycznym niepozostającym z organizatorem w stosunku cywilnoprawnym.

– wyrok NSA z 14 listopada 2019 r., sygn. akt II FSK 3900/17

 

Ta strona wykorzystuje ciasteczka. więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close