Biuro w Warszawie

Pin+48 22 101 20 01
info@cswp.pl

Biuro w Katowicach

Pin+48 32 205 02 85
info@cswp.pl

  • Polski
  • English
  • Deutsch

CSWP Newsletter nr 20

09-2019

 

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej, w interpretacji z 19 sierpnia 2019 r. (0112-KDIL1-3.4012.372.2019.1.AKS), podtrzymał prezentowane we wcześniejszych interpretacjach stanowisko, zgodnie z którym w przypadku zastosowania przez dostawcę wystawiającego fakturę VAT błędnej stawki podatku, bądź błędnego kursu walutowego stosowanego do przeliczenia podstawy opodatkowania oraz kwoty podatku w sytuacji, gdy są one wyrażone w walucie obcej, podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia kwoty podatku naliczonego, wynikającego z faktur dokumentujących dostawę towarów i świadczenie usług w kwocie jaka zostanie na nich wykazana.

Zastosowanie zawyżonej bądź zaniżonej stawki podatku czy kursu walutowego przez dostawcę nie pozbawia podatnika prawa do odliczenia podatku naliczonego, gdyż nie stanowi to negatywnej przesłanki, uniemożliwiającej odliczenie tego podatku, wymienionej w art. 88 Ustawy VAT.

Organ wskazał, że dla istnienia prawa do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktury (nawet w przypadkach wskazanych wyżej), obok fundamentalnych przesłanek takich jak:

  • status odliczającego jako czynnego, zarejestrowanego podatnika VAT i
  • związek zakupionych towarów i usług z czynnościami opodatkowanymi (odliczającego),

najistotniejsze jest to, by nabyta usługa lub towar podlegały opodatkowaniu i nie korzystały przy tym, ze zwolnienia od tego podatku.

A zatem, jeśli spełnione będą przesłanki wynikające z art. 86 ust. 1 Ustawy VAT to pomimo zastosowania przez dostawcę na fakturze nieprawidłowej stawki podatku lub nieprawidłowego kursu walutowego podatnik będzie uprawniony do odliczenia całości podatku VAT wynikającego z faktur wystawionej przez dostawcę.

Podobnie wskazano w interpretacjach z DKIS:

  • z 23 czerwca 2017 r. (0115-KDIT1-3.4012.217.2017.1.MZ)
  • z 17 stycznia 2018 r. (sygn. 0112-KDIL1-3.4012.580.2017.1.AP).