Biuro w Warszawie

Pin+48 22 101 20 01
info@cswp.pl

Biuro w Katowicach

Pin+48 32 205 02 85
info@cswp.pl

  • Polski
  • English
  • Deutsch

CSWP Newsletter nr 18

08-2019

Biała lista podatników VAT

Począwszy od 1 września 2019 r. wprowadzona zostaje tzw. biała lista podatników VAT, zawierająca m.in. wykaz czynnych podatników VAT.

W odniesieniu do podatników VAT wykaz będzie zawierał m. in. numery rachunków rozliczeniowych oraz prowadzonych do nich rachunków VAT.

Co do zasady, zapłata zobowiązania powyżej 15 tys. złotych na inny rachunek bankowy sprzedawcy niż wskazany na białej liście podatników VAT, będzie skutkowała wyłączeniem tego wydatku z kosztów uzyskania przychodów.

Dodatkowo po dokonaniu wpłaty powyżej 15 tys. zł na rachunek bankowy kontrahenta, który nie odprowadzi z tytułu takiej transakcji podatku VAT, nabywca będzie solidarnie odpowiedzialny ze sprzedawcą za zobowiązanie podatkowe sprzedawcy w podatku VAT (w części przypadającej na tę transakcję).

Pod uwagę należy brak numer rachunku wskazany w wykazie na dzień zlecenia przelewu.

Powyższe sankcje z tytułu dokonania przelewu na inny rachunek niż udostępniony na białej liście będą obowiązywały od 1 stycznia 2020 r.

Uniknięcie solidarnej odpowiedzialności oraz wyłączenia z kosztów uzyskania przychodu wydatku powyżej 15 tys. zł będzie możliwe, jeśli w ciągu 3 dni od nadania błędnego przelewu podatnik zawiadomi o zaistniałym zdarzeniu właściwego dla sprzedawcy naczelnika urzędu skarbowego.

Split payment (metoda podzielonej płatności)

Od 1 listopada 2019 r. obowiązkowe staje się stosowanie metody podzielonej płatności do transakcji powyżej 15 tys. złotych brutto, jeśli płatność obejmuje towary wymienione w załączniku nr 15 do Ustawy VAT.  Załącznik nr 15 zawiera 150 różnych pozycji (m. in. szeroko rozumiane usługi budowlane, zielone certyfikaty złom, elektronika, części samochodowe).

1. Sankcja dla nabywcy

Zapłata z pominięciem mechanizmu split payment do transakcji powyżej 15 tys. złotych brutto, jeśli płatność obejmuje towary wymienione w załączniku nr 15 do Ustawy VAT, oznacza dla nabywcy nałożenie na niego dodatkowego zobowiązania w wysokości odpowiadającej 30% kwoty podatku VAT przypadającej na nabyte towary lub usługi wymienione w załączniku nr 15.

Bez znaczenia dla odpowiedzialności nabywcy jest to, czy sprzedawca oznaczył na fakturze, że split payment powinien być zastosowany.

2. Solidarna odpowiedzialność

Zapłata z pominięciem mechanizmu split payment przy nabyciu towarów lub usług wymienionych w załączniku nr 15 (bez względu na wartość) oznacza solidarną odpowiedzialność nabywcy razem ze sprzedawcą za jego zaległości podatkowe przypadające na dostawę tych towarów lub usług, jeżeli w momencie dokonania dostawy nabywca wiedział lub miał uzasadnione podstawy by przypuszczać, że podatek przypadający na wykonaną dla niego dostawę w całości lub w części nie zostanie wpłacony do urzędu skarbowego. A zatem tylko zastosowanie metody podzielonej płatności zwalania z solidarnej odpowiedzialności ze sprzedawcą.

3. Sankcja dla sprzedawcy za błędy w fakturowaniu

Począwszy od 1 listopada 2019 r. w przypadku faktur, których kwota należności ogółem przekracza 15 tys. złotych brutto i które obejmują dostawę towarów lub świadczenie usług z załącznika nr 15 (bez względu na ich wartość) sprzedawca obowiązany jest zawrzeć na fakturze określenie „mechanizm podzielonej płatności”. Wystawienie faktury z naruszeniem tych zasad będzie skutkować nałożeniem na sprzedawcę dodatkowego zobowiązania w wysokości odpowiadającej 30% kwoty podatku VAT przypadającej na wykazane na fakturze towary lub usługi wymienione w załączniku nr 15. Przed sankcją uchroni sprzedawcę jedynie dokonanie przez nabywcę zapłaty przy użyciu metody podzielonej płatności.

 

Ta strona wykorzystuje ciasteczka. więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close