Biuro w Warszawie

Pin+48 22 101 20 01
info@cswp.pl

Biuro w Katowicach

Pin+48 32 205 02 85
info@cswp.pl

 • Polski
 • English
 • Deutsch

CSWP Newsletter nr 16

07-2019

Stanowisko organów podatkowych co do anulowania błędnych faktur wystawionych w formie papierowej jest od dawna ugruntowane. Anulować fakturę można, gdy spełnione są łącznie dwa  warunki:

 • brak wprowadzenia faktury do obrotu prawnego
 • dokumentowanie przez fakturę czynności rzeczywiście dokonanej.

Niewprowadzenie faktury do obrotu prawnego ma miejsce gdy faktura:

1) nie została wysłana do kontrahenta

2) została wysłana do kontrahenta, ale nie została odebrana przez kontrahenta

3) została wysłana i odebrana przez kontrahenta, a następnie odesłana, tzn. podatnik posiada oba egzemplarze faktur – oryginał i kopię, a kontrahent nie uwzględnił faktury w swoich ewidencjach

(por. interpretacja DKIS z 21 marca 2019 r., 0111-KDIB3-1.4012. 12.2019.2.RSZ).

W interpretacji z 18 marca 2019 r., 0112-KDIL1-3.4012.30.2019.1.AK, DKIS uznał, że w sytuacji, gdy:

 • faktura została wystawiona w wyniku pomyłki i dotyczy transakcji, która w rzeczywistości nie miała miejsca (towary nie zostały dostarczone do klienta/usługa nie została wykonana)
 • faktura została wystawiona na niewłaściwy podmiot (towary zostały dostarczone/usługa wykonana na rzecz innego podmiotu niż klient, na którego wystawiono fakturę)
 • wysłano do klienta zamówiony towar oraz fakturę, jednak klient odesłał zamówiony towar oraz fakturę (klient nie akceptuje faktu transakcji i dokumentującej jej faktury),
 • wysłano do klienta zamówiony towar oraz fakturę, klient jednak przesyłki nie odebrał i ostatecznie wróciła ona wraz z fakturą,

anulowanie faktury jest możliwe, jeśli:

 1. wszystkie egzemplarze faktury zostają przekreślone (przy czym podatnik jest w posiadaniu wszystkich egzemplarzy takiej faktury),
 2. do anulowanej faktury dołączany jest opis potwierdzający fakt anulowania faktury oraz opisujący przyczynę anulowania faktury (np. w formie wydruku korespondencji mailowej dotyczącej sprawy),
 3. anulowane faktury są przechowywane wraz z dokumentacją księgową.

Co jednak w przypadku faktury elektronicznej?

Nie można jej przecież fizycznie przekreślić. Istnieje też wyłącznie jej jeden „egzemplarz”.

Zdaniem DKIS  „faktura elektroniczna, nawet z oczywistymi błędami, zostaje wprowadzona do obrotu prawnego poprzez wysłanie jej na podany przez odbiorcę adres. Wygenerowana i wysłana faktura elektroniczna zostaje automatycznie odebrana przez odbiorcę. Ponadto, utworzona i zrejestrowana faktura elektroniczna, nawet z błędnymi danymi, nie może być zwrócona przez odbiorcę. (…) nie jest możliwe dokonanie adnotacji uniemożliwiających ich wykorzystanie. Nie ma pewności co do braku możliwości ujęcia takich faktur w ewidencji odbiorców. Tak więc nie jest możliwe anulowanie wystawionych błędnie faktur elektronicznych oraz dla udokumentowania tego anulowania nie jest wystarczające wydrukowanie wystawionych faktur elektronicznych i oznaczenie ich jako anulowane oraz wysłanie do odbiorców informacji o anulowaniu takich faktur.”

W takich okolicznościach podatnik powinien wystawić faktury korygujące doprowadzające wystawione, przyjęte przez odbiorców i będące w ich posiadaniu, błędne faktury elektroniczne do stanu odpowiadającego rzeczywistości (interpretacja z 2 stycznia 2019 r., 0112-KDIL4.4012.629.2018.1.NK).

Z interpretacji wynika zatem, że nie ma praktycznej możliwości skorygowania faktury elektronicznej, jeśli została do kontrahenta wysłana. A contrario  – wystawiona, ale nie wysłana faktura elektroniczna może być anulowana.

 

Ta strona wykorzystuje ciasteczka. więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close