Biuro w Warszawie

Pin+48 22 101 20 01
info@cswp.pl

Biuro w Katowicach

Pin+48 32 205 02 85
info@cswp.pl

  • Polski
  • English
  • Deutsch

CSWP Newsletter nr 15

06-2019

Mimo niepewności, co do tego czy pracownicy oddelegowani (lub zleceniobiorcy) osiągają przychód z racji zapewnionych im przez pracodawcę noclegów, na szczęście nadal wydawane są korzystne interpretacje dotyczące braku przychodu po stronie pracowników mobilnych.

Jedna z ostatnich dotyczyła Spółki, która zatrudnia przedstawicieli handlowych na podstawie umowy o pracę. Miejscem pracy tych przedstawicieli handlowych wskazanym w umowie są zwykle trzy województwa.

Aby zminimalizować czas i koszty dojazdu do klientów pracodawca wynajął kilka lokali mieszkalnych. Poszczególnym przedstawicielom handlowym wskazano lokale mieszkalne, w których powinni przebywać i dojeżdżać z nich do klientów. W każdym lokalu może jednocześnie przebywać do kilku przedstawicieli handlowych. Dla każdego przedstawiciela przewidziano miejsce w jednoosobowym pokoju. Natomiast z części wspólnej mieszkania mają prawo korzystać jednocześnie.

Opłaty z tytułu czynszu za lokal mieszkalny udostępniony przedstawicielom handlowym i koszty jego eksploatacji ponosi pracodawca.

Spółka zwróciła się z pytaniem – czy z tytułu korzystania przez tzw. pracowników mobilnych (przedstawicieli handlowych) bez odpłatności z części lokalu mieszkalnego powinna doliczać wartość tego świadczenia do ich przychodu z umów o pracę i pobierać od wartości tego świadczenia zaliczki na podatek PIT?

Dyrektor KIS wydał interpretację (z 10.06.0219 r., sygn. 0115-KDIT2-2.4011.140.2019.1.MM), w której uznał, że wynikające z konieczności wykonywania czynności służbowych sfinansowanie przez pracodawcę kosztów noclegów pracownikowi mobilnemu, który nie jest w podróży służbowej, lecz jego praca opiera się na konieczności stałego przemieszczania się na terenie kilku województw, nie będzie generować po stronie tego pracownika przychodu ze stosunku pracy.

Z uwagi na specyfikę wykonywanej pracy przedmiotowe wydatki mają charakter służbowy, ponoszone są bowiem wyłącznie w interesie pracodawcy, a co za tym idzie pracownik nie otrzyma od Spółki  jakiegokolwiek przysporzenia majątkowego.

W związku z tym udostępnienie części lokalu mieszkalnego pracownikowi (przedstawicielowi handlowemu) nie stanowi przychodu pracownika na podstawie art. 12 ust. 1 w związku z art. 11 ust. 1 ustawy PIT i tym samym Spółka jako płatnik podatku PIT od wartości tego świadczenia nie ma obowiązku pobierania zaliczki na poczet tego podatku.

 

Ta strona wykorzystuje ciasteczka. więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close