Biuro w Warszawie

Pin+48 22 101 20 01
info@cswp.pl

Biuro w Katowicach

Pin+48 32 205 02 85
info@cswp.pl

  • Polski
  • English
  • Deutsch

CSWP Newsletter nr 15

06-2019

Mimo niepewności, co do tego czy pracownicy oddelegowani (lub zleceniobiorcy) osiągają przychód z racji zapewnionych im przez pracodawcę noclegów, na szczęście nadal wydawane są korzystne interpretacje dotyczące braku przychodu po stronie pracowników mobilnych.

Jedna z ostatnich dotyczyła Spółki, która zatrudnia przedstawicieli handlowych na podstawie umowy o pracę. Miejscem pracy tych przedstawicieli handlowych wskazanym w umowie są zwykle trzy województwa.

Aby zminimalizować czas i koszty dojazdu do klientów pracodawca wynajął kilka lokali mieszkalnych. Poszczególnym przedstawicielom handlowym wskazano lokale mieszkalne, w których powinni przebywać i dojeżdżać z nich do klientów. W każdym lokalu może jednocześnie przebywać do kilku przedstawicieli handlowych. Dla każdego przedstawiciela przewidziano miejsce w jednoosobowym pokoju. Natomiast z części wspólnej mieszkania mają prawo korzystać jednocześnie.

Opłaty z tytułu czynszu za lokal mieszkalny udostępniony przedstawicielom handlowym i koszty jego eksploatacji ponosi pracodawca.

Spółka zwróciła się z pytaniem – czy z tytułu korzystania przez tzw. pracowników mobilnych (przedstawicieli handlowych) bez odpłatności z części lokalu mieszkalnego powinna doliczać wartość tego świadczenia do ich przychodu z umów o pracę i pobierać od wartości tego świadczenia zaliczki na podatek PIT?

Dyrektor KIS wydał interpretację (z 10.06.0219 r., sygn. 0115-KDIT2-2.4011.140.2019.1.MM), w której uznał, że wynikające z konieczności wykonywania czynności służbowych sfinansowanie przez pracodawcę kosztów noclegów pracownikowi mobilnemu, który nie jest w podróży służbowej, lecz jego praca opiera się na konieczności stałego przemieszczania się na terenie kilku województw, nie będzie generować po stronie tego pracownika przychodu ze stosunku pracy.

Z uwagi na specyfikę wykonywanej pracy przedmiotowe wydatki mają charakter służbowy, ponoszone są bowiem wyłącznie w interesie pracodawcy, a co za tym idzie pracownik nie otrzyma od Spółki  jakiegokolwiek przysporzenia majątkowego.

W związku z tym udostępnienie części lokalu mieszkalnego pracownikowi (przedstawicielowi handlowemu) nie stanowi przychodu pracownika na podstawie art. 12 ust. 1 w związku z art. 11 ust. 1 ustawy PIT i tym samym Spółka jako płatnik podatku PIT od wartości tego świadczenia nie ma obowiązku pobierania zaliczki na poczet tego podatku.