Biuro w Warszawie

Pin+48 22 101 20 01
info@cswp.pl

Biuro w Katowicach

Pin+48 32 205 02 85
info@cswp.pl

 • Polski
 • English
 • Deutsch

CSWP Newsletter nr 14

06-2019

50% procentowe koszty uzyskania przychodów (50% k.u.p.) to narzędzie, które pozwala – przy zachowaniu określonych warunków – na zwiększenie wynagrodzenia netto pracownika, bez zwiększania obciążeń finansowych pracodawcy.

Ustawa PIT zawiera katalog działalności, z których przychód pozwala zastosować 50% k.u.p. Są to m. in. przychody z działalności twórczej w zakresie programów komputerowych, gier komputerowych czy działalności badawczo-rozwojowej. Mimo zamkniętego katalogu przychodów organy podatkowe akceptują szeroką interpretację każdego z tych rodzajów przychodów.

PROGRAMY KOMPUTEROWE

Według organów obok tworzenia kodów źródłowych programów komputerowych 50% k.u.p. mogą być stosowane do przychodów z tworzenia:

 • skryptów i harmonogramów procesów tworzenia programów komputerowych
 • opisów koncepcji, analiz, specyfikacji, instrukcji
 • dokumentacji projektowych, aplikacji modułów, interfejsów, projektów graficznych,
 • komponentów, wizualizacji, schematów działania, planów i scenariuszy testowych
 • propozycji rozwiązań architektonicznych, systemowych, niebędące składnikami programu komputerowego, ale powstające w związku z tworzeniem takiego programu
 • a także utworów połączonych z programem komputerowym (np. utwory audiowizualne), podręczników czy interfejsów użytkownika,

jeśli tylko powstają w związku z tworzonym oprogramowaniem.

(por. interpretacja DKIS z 5 listopada 2018 r., 0115-KDIT2-1.4011.328.2018.1.JG)

PRACE BADAWCZO – ROZWOJOWE

Wielu podatników często nawet nie jest świadomych tego, że ich codzienna działalność to prace badawczo-rozwojowe. 50% k.u.p. przysługują pracownikom, którzy są zaangażowani w:

 • projekty prowadzące do powstania innowacyjnych i technologicznie zaawansowanych rozwiązań w nowych lub istniejących już produktach
 • projekty prowadzące do stworzenia nowego produktu lub usługi czy znaczącego ulepszenia dotychczasowych
 • projekty wdrożeniowe i rozwojowe, dotyczące tworzenia specyficznych rozwiązań dopasowanych działalności klienta.

 (interpretacja DKIS z 29 września 2018 r., 0113-KDIPT3.4011.391.2018.2.ASZ)

Zwracamy uwagę, że niekorzystanie z firmy z ulgi B+R czy brak praw do skorzystania z ulgi B+R nie wyklucza stosowania 50% k.u.p. u pracowników.

INŻYNIERIA I ARCHITEKTURA

W tej działalności 50% k.u.p. przysługują nie tylko tworzącym projekty inżynierom czy architektom, ale także innym pracownikom zaangażowanym w przygotowanie np. dokumentacji przetargowej „na różnych etapach inwestycji – począwszy od koncepcji projektowej (np. planu lub strategii marketingowej, analiz rynku, przygotowania materiałów projektowych, multimedialnych prezentacji ofertowych lub marketingowych, czy informacyjnych) przez projekty budowlane oraz przetargowe (np. projekt ofertowy określonej instalacji przemysłowej lub obiektu architektury wraz z kosztorysami, przedmiarem robót i pozostałą wymaganą dokumentacją), do Projektów wykonawczych (np. uwzględniających instalacje budowlane, przygotowanie terenu pod budowę, czy wyposażenie techniczne, a nawet zagospodarowanie terenów).” interpretacja DKIS z 22 sierpnia 2018 r., 0114-KDIP3-2.4011.373.2018.2.MZ

 

Ta strona wykorzystuje ciasteczka. więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close