GENEVA
polish english deutsch

Zastrzeżenia prawne

Firma CSWP Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. („CSWP”) świadczy usługi przede wszystkim w zakresie audytu finansowego, prowadzenia ksiąg rachunkowych, doradztwa podatkowego i transakcyjnego oraz outsourcingu specjalistów w dziedzinie rachunkowości, finansów i audytu wewnętrznego.

Witryna internetowa „cswp.pl” („Witryna”) zawiera treści, które dotyczą działalności CSWP oraz inne informacje, które mogą być interesujące dla jej użytkowników. Zamieszczenie tych informacji w Witrynie nie ma charakteru świadczenia jakichkolwiek usług doradczych lub innych. Niektóre linki umieszczone w Witrynie są powiązane z zasobami stron trzecich, za które CSWP nie ponosi odpowiedzialności. Pomimo starań podjętych w celu zapewnienia rzetelności prezentowanych informacji, istnieje ryzyko ich dezaktualizacji lub występowania nieścisłości. CSWP nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności ani nie gwarantuje poprawności i kompletności informacji prezentowanych w Witrynie.

Właścicielem niniejszej witryny internetowej jest CSWP Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. Wszelkie prawa do Witryny są zastrzeżone.

nasi Klienci