GENEVA
polish english deutsch

Technologia i komunikacja

Rozwój gospodarczy każdego kraju w coraz większym stopniu zależy od umiejętności wykorzystania innowacyjnych technologii. W ostatnich latach jesteśmy świadkami powstawania coraz bardziej różnorodnej i wpływowej dziedziny przemysłu, która zajmuje się ich wytwarzaniem. Eksperci twierdzą, że takie branże jak technologiczna i telekomunikacyjna nie są zagrożone kryzysem. W ofercie wielu firm z tego sektora pojawia się coraz więcej nowoczesnych rozwiązań i urządzeń, które szybko znajdują rzesze nabywców. Polski rynek jest w tym zakresie bardzo chłonny, czego dowodem może być bardzo wysoka liczba smartfonów, tabletów, a także związanych z nimi aplikacjami, które są sprzedawane co roku w naszym kraju. Realizowanych jest szereg inwestycji związanych z budową sieci szerokopasmowego mobilnego Internetu. Międzynarodowe korporacje wdrażają w swoich polskich fabrykach coraz nowocześniejsze rozwiązania (np. firmy operujące w polskiej Dolinie Lotniczej), a jednocześnie powstaje szereg polskich „start-upów” specjalizujących się w opracowywaniu rozwiązań zaawansowanych technologicznie. Wyzwania stojące przed firmami z tej branży dotyczą przede wszystkim bezpieczeństwa danych (np. w chmurze), spełniania coraz to większych wymagań klientów (np. płatności mobilne), a także wypełniania wymogów regulacyjnych.

Generalnie, wciąż jednak jesteśmy, jako gospodarka, daleko w tyle za liderami w zakresie wdrażania nowoczesnych rozwiązań w technologii i telekomunikacji. Dlatego firmy, które próbują swoich sił na tym polu, zasługują na najwyższy poziom doradztwa biznesowego, którego jako CSWP jesteśmy w stanie się podjąć.

nasi Klienci