GENEVA
polish english deutsch

Sektor finansowy

Sektor finansowy ułatwia przepływ kapitału między podmiotami dysponującymi nadwyżkami a podmiotami zgłaszającymi zapotrzebowanie na środki pieniężne. Obieg środków w systemie finansowym może odbywać się za pośrednictwem banków lub rynku finansowego, na którym przedsiębiorstwa emitują papiery wartościowe. Jak podaje NBP, sytuacja makroekonomiczna w Polsce w ostatnich latach stwarzała dobre warunki do stabilnego rozwoju systemu finansowego. W Polsce działa kilkadziesiąt banków komercyjnych, w tym około 30 oddziałów instytucji kredytowych. To właśnie sektor bankowy nadal odgrywa główną rolę w systemie finansowym. Jednocześnie odnotowuje się wzrost wartości aktywów prawie wszystkich rodzajów instytucji finansowych. Okresowo zmniejszała się jedynie wartość środków gromadzonych w funduszach inwestycyjnych. Jeśli chodzi o polski rynek, na którym przedsiębiorstwa emitują papiery wartościowe, to nadal pozostaje on największy w regionie, zarówno pod względem kapitalizacji, jak i liczby notowanych spółek. Z roku na rok liczba spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie rośnie (aktualnie jest ich około 490, a ich kapitalizacja wynosi blisko 1 100 miliardów złotych). Na nieregulowanym rynku NewConnect notowanych jest obecnie około 420 spółek, których kapitalizacja przekracza 8 miliardów złotych.

nasi Klienci