GENEVA
polish english deutsch

Produkcja przemysłowa

Sektor produkcyjny pozostaje jednym z najsilniejszych filarów polskiej gospodarki. Polska wciąż jest atrakcyjną destynacją dla zagranicznych inwestorów z branży produkcyjnej. O atrakcyjności Polski stanowią lokalizacja, stabilna gospodarka, elastyczny rynek pracy i system pomocy publicznej. Obok napływu inwestycji zagranicznych, innym ważnym trendem w zakresie działalności produkcyjnej, jest jej rosnąca złożoność. Jak wynika z badań przeprowadzanych wśród przedsiębiorców, złożoność produkcji wzrosła w ciągu ostatnich pięciu lat i przewiduje się dalszy jej wzrost w ciągu następnych lat. Co istotne, producenci zwracają uwagę na wzrost złożoności działania i strategii zarządzania we wszystkich sektorach przemysłu. Procesy te różnią się w zależności od rodzaju branży. Branża motoryzacyjna i lotnicza skupiają się na efektywniejszym planowaniu popytu, aby usprawnić działalność operacyjną; branża nowoczesnych technologii i elektroniki opowiada się za zwiększonym pozyskiwaniem usług technologicznych z krajów o niższych kosztach produkcji oraz lepszym dostosowaniem usług informatycznych do biznesu. Tymczasem sektor urządzeń przemysłowych dąży do przyjęcia strategii koncentrującej się na spełnianiu oczekiwań klientów. Jednakże, wspólnym mianownikiem dla około 2/3 producentów jest to, że wykorzystywane procesy biznesowe i systemy informatyczne nie są adekwatne do obecnego poziomu złożoności produkcji.

nasi Klienci