GENEVA
polish english deutsch

Private Equity

Rynek Polski, jak również cały rynek Europy Środkowo-Wschodniej, są ciągle postrzegane przez fundusze private equity, jako stosunkowo młode, mające przed sobą perspektywę dynamicznego wzrostu. Polski niepubliczny rynek kapitałowy jest ciągle niewielki w porównaniu do rozwiniętych rynków Europy Zachodniej, jednak wydaje się, iż będzie on w najbliższych latach nadrabiał zaległości. Polska, jako największa gospodarka w regionie, jest naturalnym pierwszym wyborem w poszukiwaniu atrakcyjnych projektów inwestycyjnych. Stabilny sektor bankowy, rosnąca gospodarka, stosunkowo duży popyt na rynku wewnętrznym, rozwinięty rynek kapitałowy, dostępność finansowania dłużnego, a także działania wpierające inwestorów sprawiają, iż Polska jest i będzie atrakcyjnym rynkiem dla funduszy private equity. Największym zagrożeniem, któremu muszą sprostać w dzisiejszych czasach fundusze private equity jest ogólnie rozumiana nieprzewidywalność otoczenia rynkowego (np. dotycząca kwestii regulacyjnych).

Zespół profesjonalistów CSWP jest gotowy do wsparcia naszych klientów na różnych etapach transakcji (pozyskanie projektu inwestycyjnego, wsparcie w procesie sprzedaży spółki, due diligence, analiza umów nabycia/sprzedaży udziałów/akcji, wsparcie w procesie zamknięcia transakcji, strukturyzacja i optymalizacja podatkowa, wyceny), a także oferuje badanie sprawozdań finansowych spółek portfelowych specyficznie dopasowane dla potrzeb funduszy private equity.

nasi Klienci