GENEVA
polish english deutsch

Ochrona zdrowia i farmacja

Rynek ochrony zdrowia w Polsce można podzielić na dwa obszary: inwestycje w infrastrukturę medyczną oraz usługi medyczne. Usługi medyczne w Polsce są w głównej mierze finansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia, a także poprzez sektor prywatny (pakiety medyczne, wydatki indywidualne, ubezpieczenia). W Polsce ciągle wysokość wydatków na ochronę zdrowia w przeliczeniu na osobę jest znacząco niższa niż w krajach Europy Zachodniej, a także niższa niż w wielu państwach Europy Środkowowschodniej. Polski system ochrony zdrowia ma przed sobą wiele wyzwań wynikających m.in. z faktu starzenia się społeczeństwa, co prowadzi do zwiększonego popytu na opiekę zdrowotną. Ochrona zdrowia jest postrzegana, jako sektor o stosunkowo wysokich barierach wejścia, ale również, jako sektor o dużym potencjale rozwojowym.

Polski rynek farmaceutyczny przeżywał w ostatnich latach huśtawkę nastrojów. Nieprzerwany wzrost do roku 2011 został zatrzymany w roku 2012, kiedy to doszło do regresji spowodowanej głównie zmianami regulacyjnymi oraz ogromną konkurencją. Jako jeden z głównych problemów rynku jest wskazywana bariera dotycząca dopuszczenia do refundacji leków innowacyjnych. Polski rynek farmaceutyczny charakteryzuje się znaczącym udziałem leków generycznych w krajowej sprzedaży. Jednak pomimo swoich problemów i ograniczeń, podobnie, jak w przypadku ochrony zdrowia, rynek farmaceutyczny ma przed sobą dobre perspektywy rozwoju - starzejące się społeczeństwo, częstsze występowanie chorób przewlekłych w konsekwencji będzie prowadzić do zwiększonego popytu na leki.

Nasi eksperci współpracują z publicznymi i prywatnymi dostawcami usług medycznych, producentami infrastruktury medycznej, a także firmami farmaceutycznymi i są w stanie wesprzeć naszych klientów swoją widzą w każdym z tych obszarów.

nasi Klienci