GENEVA
polish english deutsch

Nieruchomości i budownictwo

Sektor nieruchomości i budownictwa staje w ostatnim czasie przed wieloma wyzwaniami. Szczególnie istotnym problemem są opóźnienia płatności w długim łańcuchu wykonawców i dostawców, brak stabilności przepisów prawa, stosunkowo niskie ceny w zamówieniach publicznych i prywatnych, czy niedopasowana do problemów branży strategia rządowa dla sektora. W szczególności opóźnienia płatności stają się dotkliwe, zwłaszcza w okresie wzmożonych inwestycji, często przyczyniając się do opóźnień w tempie realizacji prac, a nawet do upadłości przedsiębiorstw o długiej historii. Ze stanem niepokoju i niepewności mamy też do czynienia na rynku mieszkaniowym. Nie ma jednoznacznych perspektyw przyszłej skali kredytowania hipotecznego, sygnały napływające z gospodarki i rynku pracy także nie mają jednoznacznego charakteru. Sytuacja wymaga w związku z tym od wszystkich uczestników rynku działań budujących zaufanie i zwiększających przejrzystość rynku, a także elastycznego reagowania na pojawiające się problemy. Z drugiej strony eksperci wskazują na możliwości jakie niesie za sobą tzw. zielone budownictwo, które jest postrzegane, jako naturalna przyszłość rynku.

Wobec tak skomplikowanych uwarunkowań, doradzanie firmom z sektora nieruchomości i budownictwa wymaga specjalistycznej wiedzy i doświadczenia we wszystkich głównych segmentach rynku nieruchomości komercyjnych (segment nieruchomości handlowych, biurowych, magazynowych, hotelowych) oraz nieruchomości mieszkaniowych. Zespół profesjonalistów CSWP oferuje klientom działającym w tych segmentach kompleksowe usługi i rozwiązania „szyte na miarę” indywidualnych potrzeb.

nasi Klienci