GENEVA
polish english deutsch

Energetyka

Sektor energetyczny w Polsce wydaje się mieć przed sobą perspektywy wzrostu. Szczególnie atrakcyjnie wyglądają szanse tych inwestorów, którzy zainteresowani są dystrybucją energii i inwestycją w moce wytwórcze. Wieloletnie zaniedbania na tych polach, w połączeniu z konsekwentnie rosnącym zapotrzebowaniem na energię elektryczną sprawiają, że sektor energetyczny może być w nadchodzących latach jednym z głównych motorów naszej gospodarki. Duża kapitałochłonność inwestycji w tym sektorze wymusza na inwestorach aktywne poszukiwanie zewnętrznych źródeł finansowania. Europejski Bank Inwestycyjny (EBI), Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EBOiR), wreszcie fundusze Unii Europejskiej z nowego budżetu, to jego główne źródła. Powoli acz konsekwentnie rośnie udział energii odnawialnej w całości wyprodukowanej w Polsce energii. Wciąż otwarta pozostaje dyskusja na temat energetyki jądrowej – potężne koszty w połączeniu z brakiem pełnej społecznej akceptacji dla tego sposobu wytwarzania energii opóźniają podjęcie strategicznych decyzji. Nie bez znaczenia jest tu istnienie silnego lobby związanego z górnictwem węgla kamiennego i brunatnego - jego duży udział w polskim rynku energii i związane z tym ograniczenia czynią tę materię niezwykle skomplikowaną.

nasi Klienci