GENEVA
polish english deutsch

Dane spółek

CSWP Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k.

ul. Kopernika 34, III piętro 
00-336 Warszawa

KRS: 0000402544
NIP: 525-25-23-102
REGON: 145894054

Podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych nr 3767

CSWP Tax Kołecki Małkiewicz Sp. z o.o.
 

ul. Kopernika 34, III piętro 
00-336 Warszawa

KRS: 0000361718
NIP: 527-26-30-775
REGON: 142436948

Kapitał zakładowy 30.000 PLN
Spółka doradztwa podatkowego nr 411

CSWP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. 

ul. Kopernika 34, III piętro
00-336 Warszawa

KRS: 0000509744

NIP: 525-25-86-657
REGON: 147247241

Spółka świadcząca usługi doradcze

nasi Klienci